(Norsk) HVORDAN BYGGE ET GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM: ET ALTERNATIV TIL KRIG

Et sammendrag av World BEYOND War’s bok
“Et globalt sikkerhetssystem: et alternativ til krig”

Her kommer et sammendrag av boken vår: “Et Globalt Sikkerhetssystem: et Alternativ til Krig, AGSS”, som vis- er i detalj hvordan krigens søyler må rives ned for å få krigssystemets strukturer til å kollapse. Vi viser også til et allerede eksisterende grunnlag for fred og hvordan vi skal bygge en trygg verden for alle. AGSS gir også en omfat-tende og detaljert aksjonsplan for å avslutte all krig.

Veien til å avslutte all krig og etablere det Alternative globale sikkerhetssystemet kan oppnås ved hjelp av tre brede strategier: 1. avmilitariserende sikkerhet, 2. håndtere konflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur. Aksjonsplanen er organisert rundt disse tre strategiene.

Dette boksammendraget er en viktig start for de som er nysgjerrige på eller som har forpliktet seg til å bidra til å avskaffe krig. Det er også en uvurderlig ressurs for politiske råd og folkelige aksjoner for en fredelig-ere verdensorden. Begreper, strategier og veiledende prinsipper som introduseres her blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kan kjøpes i ulike format (pdf, e-bok, utskrift) gjennom vår nettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

Our Campaigns

How To End War

Online Courses
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language