Individue erklæring om fred

Jeg forstår, at krige og militarisme gør os mindre sikre snarere end beskytte os, at de dræber, sårer og traumatisere voksne, børn og spædbørn, skader det naturlige miljø meget, erodere borgerlige frihedsrettigheder, og dræner vores økonomier ved opsugning af midler fra livsbekræftende aktiviteter . Jeg forpligter sig til at engagere mig i og støtte ikkevoldelige bestræbelser på at afslutte al krig og forberedelser til krig og til at skabe en bæredygtig og retfærdig fred.

Please enter your information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Our Campaigns

How To End War

Online Courses
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language