اعلامیه صلح را امضا کنید

English. 日本語. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. Português. فارسی العربية

Organizations sign the pledge here. Get sign-up sheets.


می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما، امنیت ما را تهدید می‌کنند؛ بزرگسالان، کودکان و نوزادان را می‌کشند، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند، اقتصاد را تضعیف می‌کنند و مانع اختصاص منابع به فعالیتهای زندگی‌بخش می‌شوند. من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری صلحی پایدار و عادلانه متعهد می‌شوم و از آن حمایت می‌نمایم.”
Translate To Any Language